Unuk Je Video Deku Kako Sedi U Parku Bez Donjeg Veša. Odmah Mu Je Prišao I Pitao Šta Se Dešava.