Razlika između pandura i pištaljke

Koja je razlika između pandura i pištaljke?
Pištaljka ima kliker!