Nije to banana

Jede pandur bananu i prilazi mu klinac:
– Čiko daj mi griz!
–  Nije to griz, to je banana, glupo dete!