Gazda Je Ušao U Štalu. I Prišao Je Jednom Radniku Kako Bi Ga Nešto Upitao.